El passat 21 de gener el col·legi d’advocats de Tarragona ha publicat un nou balanç anual informant del nombre de sol·licituds rebudes de mediació per a resoldre conflictes al marge de la via judicial.

L’informe realitzat amb les dades del passat any, reflecteix una caiguda del 28% de casos respecte al 2017. La institució ho atribueix a un descens de les sol·licituds i remarca la importància de divulgar més aquesta opció entre la ciutadania i, al mateix temps, més pedagogia entre el mateix col·lectiu d’advocats.

El Col·legi d'Advocats de Tarragona rep 70 sol·licituds de mediació el 2018, un 28% menys


mediacion-familiar-laboral-vecinal-tarragona-nuria-sabat-abogada-mediación

Malgrat l’accentuada reducció de sol·licituds rebudes a Tarragona, tant a Valls com al Vendrell, les altres dues ciutats on es permeten aquest tipus de mediació, el nombre de sol·licituds s’ha mentit estable respecte a l’any passat.

Conflictes com els de l’àmbit familiar, veïnals i laborals i la resolució dels contractes de lloguer, són alguns dels assumptes que més passen per les mans dels tramitadors. El procés de mediació per a aquest tipus de casos és més ràpid i econòmic que la via judicial i a més ajuda a prevenir la congestió dels jutjats.

Des del col·legi d’advocats es destaca l’èxit del servei en àmbits com el dels jutjats de família en processos com els de custòdia i s’aposta per la seva extensió a àmbits com el laboral.

31 de gener, Dia Europeu de la Mediació


La data de publicació de l’informe ha coincidit amb la celebració del dia europeu de la mediació i el col·legi d’advocats ha aprofitat aquesta ocasió per a remarcar la importància del mesurament i demanar un esforç per part de les administracions i usuaris, per a potenciar aquest tipus de tràmits en diferents àmbits.