Tags Archivestarragona

Dia Europeu de la Mediació standard

El passat 21 de gener el col·legi d'advocats de Tarragona ha publicat un nou balanç anual informant del nombre de sol·licituds rebudes de mediació per a resoldre conflictes al marge de la via judicial. L'informe realitzat amb les dades del passat any, reflecteix una caiguda del 28% de casos respecte al 2017. La institució ho atribueix a un descens de les sol·licituds i remarca la importància de divulgar més aquesta opció entre la ciutadania i, al mateix temps, més pedagogia entre el mateix col·lectiu d'advocats.Malgrat l'accentuada reducció de sol·licituds rebudes a Tarragona, tant a Valls com al Vendrell, les altres dues ciutats on es permeten aquest tipus de mediació, el nombre de sol·licituds s'ha mentit estable respecte a l'any passat. Conflictes ...

Continue Reading

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!