Darreres Jornades de l’SCAF (Societat Catalana d’Advocats de Dret de Família) a Sitges. Moderant la conferència del José Antonio García González sobre la Darrera Jurisprudència en Dret de Família. La seva tasca a la Revista Jurídica de Catalunya com a seleccionador de jurisprudència en aquest àmbit és encomiable.