El dia 10 de maig la Càtedra UNESCO d’habitatge URV va reunir més de cinquanta persones a la jornada “Resolució de conflictes i habitatge” en la que es van tractar temes com l’ús de la mediació en els processos judicials d’arrendaments urbans, la conciliació registral, els programes d’OFIDEUTE o els programes de resolució de conflictes de diverses institucions.

S’hi han tractat els mecanismes de resolució de conflictes i els conflictes derivats de les relacions d’habitatge, la conciliació registral i de diferents centres de mediació de col·legis professionals. També s’ha abordat l’obligatorietat dels mecanismes de resolució de conflictes previs al procés judicial, abans de la presentació de les conclusions de la Jornada.

 

Direcció: Sra. Emma López, Dr. Sergio Nasarre, Dra. Estela Rivas.

Data: Divendres, 10 de maig de 2019

9:30 – 10:00 h.  Inauguració de la Jornada a càrrec de la Dra. Maria José Figueras Salvat, Mg. Rectora de la Universitat Rovira i Virgili i del Dr. Sergio Nasarre Aznar, Director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge URV.

10:00 – 10:30 h.  Els mecanismes de resolució de conflictes i els conflictes derivats de les relacions d’habitatge, a càrrec de Sra Sònia Nuez, Jutgessa del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 d’Amposta, i membre de GEMME.

10:30 -11:00 h.  La conciliació registral, a càrrec de la Sra. Cristina López Descalzo, Registradora de Valls.

11:00 – 11:30 h.  La mediació com a recurs del professional de l’advocacia,Sra Marta Martínez i Gellida, advocada i mediadora. Degana del Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa i Presidenta de la Comissió de mediació del ICAC.

11:30 – 12:00 h.  Debat

12:00 h.  Pausa-cafè convidada

12:30 – 13:00 h.  El Centre de mediació del Col·legi d’Administradors de Finques, a càrrec de la Sra Anabel Miró Panzano, Presidenta del Consell d’Administradors de Finques i Sra Elisabet Barnadas Vintró, portaveu i responsable de la comissió de mediació.

13:00 – 13:30 h.  OFIDEUTE i la mediació de la Llei 20/2014, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, a càrrec de la Sr. Toni Algaba, Cap de l’Àrea d’assessorament sobre el deute hipotecaril’Agència Catalana d’habitatge.

13:30 – 14:00 h.  El protocol de mediació del Banc de Sabadell, a càrrec de la Sra Gemma Feliu Lucas, Directora d’Impacte Social i Mediació de Sogeviso (empresa del Banc Sabadell).

14:00 h  Dinar lliure

15:00 – 16:30 h.  World cafè: Cap a l’obligatorietat dels mecanismes de resolució de conflictes previs al procés judicial, a càrrec de la Sra. Emma López,  mediadora i investigadora predoctoral de la Càtedra UNESCO d’Habitatge URV.

16:30 – 17:00 h.  Conclusions i cloenda a càrrec del Sr. Xavier Bernadí, director general de Dret i d’Entitats Jurídiques.

La jornada ha estat homologada com a 7 hores de formació continuada pel Centre de Mediació de Catalunya.

La jornada ha comptat amb les experiències explicades pel Centre de mediació del Col·legi d’Administradors de Finques, per l’Agència Catalana d’Habitatge, el Banc de Sabadell i la advocada de família i mediadora familiar de Tarragona Núria Sabat.