El Tribunal Suprem fixa doctrina per a un repartiment equitatiu de càrregues del règim de visites en trasllats de distàncies llargues en custòdia compartida. El Tribunal Suprem ha dictat una sentència que fixa el repartiment equitatiu entre progenitors separats de les càrregues del règim de visites als fills quan resideixen ...

Continua llegint