Compromís professional amb els clients que confien en mi i amb la formació continuada per garantir la millor activitat professional com a advocat.

Compromís amb el client

Aconseguir la millor solució per als drets i interessos legítims dels clients és la principal motivació del meu treball. Els seus drets i interessos estan per sobre de qualsevol altre interès, exercint per això aquesta professió de forma lliure i independent sense admetre cap tipus de pressions ni ingerències.

Compromís amb l'especialització

Per oferir un sevei jurídic amb garanties d’èxit cal centrar els esforços en àrees de treball semblants. Considero l’especialització com la característica pròpia d’un bon advocat i un incentiu per participar activament en les especialitats en què centro el meu treball.

Compromís ètic

Sóc exigent amb l’administració,  amb la resta d’actors que actuen en l’esfera de la nostra feina i en l’esfera dels nostres clients i, per això, reivindico el seu bon funcionament. Entenc que les limitacions d’aquest sistema no han d’impedir mantenir una actitud impecable amb els clients, contraris i la societat.

Compromís amb el treball

Si aconseguir la millor solució per als drets i interessos legítims dels clients és la primera motivació, la següent és realitzar aquest treball d’una manera eficient, aconseguint els objectius de la forma més ràpida possible amb la menor despesa econòmica possible, evitant dilacions indegudes i mantenint informat als meus clients del curs dels procediments amb informació sincera i directa.

Compromís amb la privacitat

Sempre mantinc en el més absolut secret les relacions amb els meus clients tot respectant la seva privacitat. El secret professional és necessari perquè hi hagi una absoluta confiança entre l’advocat i el client i, per això, la confiança i la privacitat es constitueixeixen en els pilars fonamentals d’aquesta professió.

Compromís amb la nostra professió

L’ordenació de l’exercici de la professió es porta a terme pels col·legis d’advocats. Estic col·legiada a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona i sóc membre de la secció de Dret de Familia i de la Comissió de Mediació del Col·legi d’Advocats de Tarragona.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!