Molts pares tenen por a la crítica social

Hi ha diferents formes d’agressió, de manera que cadascuna haurà de tractar d’una manera determinada. No és el mateix que es produeixin insults en l’entorn familiar que s’hagi donat un intent de parricidi, explica el fiscal de menors de Tarragona, Ignacio Monreal. El que sí s’ha de tenir en compte és que la conducta anòmala dels menors ha de corregir com més aviat, prossegueix.

És important que els pares no s’avergonyeixin de la conducta dels seus fills i parlin sobre la situació, diu l’advocada Núria Sabat. Molts d’ells tenen por dóna la crítica social, que se’ls acusi de no ser bons pares, de no saber educar els seus fills, continua. Però si no es prenen mesures, l’actitud del menor no es podrà corregir.

Alguns psicòlegs s’han trobat amb casos en què els pares han manifestat que no poden fer res amb els seus fills.

Primer s’intenta solucionar el problema mitjançant el diàleg i sota la seva supervisió d’un especialista. Si això no funciona, l’útlim recurs, per molt doloros que sigui és presentar una denúncia. afegeix l’advocada Núria Sabat. Si no es posen cartes sobre l’assumpte, la mateixa violència que s’ha assentat en l’entorn familiar pot degenerar a l’escola.

Un cop tramitada la denúncia, es pot evitar que arribi a judici. A la Fiscalia de Menors, els tècnics estudien cada cas i intenatn intervenir i solucionar el problema entre el nens i els seus progenitors.

Si el que ha passat es pot tancar en un simple seguiment, fantàstic, segueix la mediadora familiar Núria Sabat. El psicòleg podrà visitar regularment l’habitatge familiar per veure l’evolució dle nen.

Si no és possible, lamentablement, s’aniria a un judici, que en els casos més greus podria comportar l’internament del menor. No obstant això un pare no pot renunciar a la custòdia del seu fill si éstte és menor d’edat. L’única possibilitat és que la Generalitat assumeixi la tutela o la potestat del menor, afegeix Sabat.

Aquesta situació només es produeix si es demostra la negligència dels pares en l’educació del nen. I a les agressions de menors als seus pares, no sempre és així.

A partir dels 18 anys desapareix la custòdia. Via civil es pot fixar per sentència un termini perquè el menor busqui mitjans de vida i marxi del domiciol familiar. Els pares no pot tenir l’espasa de Dàmocles tota la vida, sosté Núria Sabat.