La decisió és pionera a Tarragona perquè fins ara aquest tipus de custòdia només s’havia concedit a parelles en què tots dos estaven d’acord en la fórmula

S’han adonat que he estat per elles i he pogut demostrar-ho, comenta el pare de dues nenes de dos i sis anys que ha aconseguit una cosa que fins ara semblava impossible: que un jutjat li atorgués la custòdia compartida de les seves filles encara que la mare demanava la custòdia en exclusiva per a ella.

Segons les associacions de pares consultades com segons l’advocada Núria Sabat, experta en temes de família i representant del pare, és la primera vegada que s’aconsegueix un pronunciament d’aquest tipus a la ciutat. Fins ara les custòdies compartides només s’atorgaven en els casos en què els pares demanaven aquesta fórmula de mutu acord.

Núria Sabat afirma que estem molt contents amb la decisió del jutjat de família i considera que es comença a veure l’esperit de la nova llei que entra en vigor l’1 de gener pròxim i que fixa la custòdia compartida com a règim preferent.

El pare, que prefereix no donar el seu nom per guardar la intimitat de les nenes, explica que tenia molta por perquè no les tenia totes amb mi. A més, la petita té dos anys només.

L’acte estableix que les nenes passaran setmanes alternes amb cada un dels progenitors i que els dimarts i dijous el pare que no estigui amb elles podrà anar a recollir a la tarda.

És una mesura molt distant del règim de visita que sol·licitava la mare i que incloïa només caps de setmana cada quinze dies i la meitat de les vacances.

L’acte del Jutjat de Primera Instància número 5 assenyala que el que proposava la mare és un sistema de contacte entre pare i filles de caràcter restrictiu, ignorant per això la necessitat que s’incentivi, es cuidi i es mantingui el contacte entre el pare i els fills ja que els dos progenitors són titulars de la pàtria potestat i tenen els mateixos drets i deures, sense que la separació dels pares equivalgui a la separació d’un dels progenitors dels seus fills, els quals no s’han de veure minvats.

Per adaptar-se a les noves circumstàncies el pare ha demanat una reducció de jornada que li ha estat concedida per la seva empresa, no m’han posat problemes, assenyala.

Una de les novetats de la mesura que té caràcter provisional, és que no s’al·lega la conflicitivitat entre pares per negar la custòdia compartida. En aquest cas es parla que les relacions no són bones, per se diu que són conseqüència directa de la ruptura

Més pares demanaran la custòdia compartida.

Des de l’associació Tarragona per la Custòdia Compartida han mostrat la seva satisfacció per la mesura i asseguren que ara seran més els pares que s’animaran a sol·licitar la fórmula. Explicaven que fins ara molts pares es donaven per vençuts per endavant perquè les decisions no els eren favorables i preferien lluitar Solor per un règim de visites ampli.

Per la seva banda Ingacio Francín, delegat a Tarragona de l’Associació de Pares de Famílies Separades, destaca la capacitat que ha tingut la justícia de Tarragona per adaptar-se als canvis socials. També assenyalava que és un reconeixement al dret dels infants a ser cuidats per ambdós pares.